Konferanse for marine nasjonalparkkommuner

23. mai 2017 ble det avholdt heldagskonferanse for marine…


Kysttorskprosjektet prøvefiske 2017. Foto: Even Moland

Kysttorskprosjektet på NRK Radio

Prøvefisket etter kysttorsk pågår i disse dager. Dette er et ledd i prosjektet…