Moutmarka-landskap - Bilde av Strobe Foto

Tur-app lanseres

En tur-app for Færder nasjonalpark er nå lansert. På outtt.com kan besøkende…


Sommerens rutebåt er innstilt

Rutebåten som skulle gå mellom Tønsberg 8Glass og Verdens Ende i sommer har…


Kart som viser foreslått forbudsområde for fiske av torsk. Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet foreslår nå å totalfrede kysttorsken fra Telemark til Svenskegrensen

Det kan bety forbud mot bunngarn og at all torsk som havner på krok og i…


Gavemidler fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg

Færder nasjonalpark og Besøkssenter Færder nasjonalpark ønsker å takke…