Nasjonalparkverter


Nasjonalparken har utdannet egne verter som tilbyr guiding ved nasjonalparksenteret og i nasjonalparken. Vertene tar oppdrag fra private og dekker ulike fagområder som fugler, insekter og dyreliv, livet i fjæra og i havet, geologi og kulturhistorie. Vertene er selv ansvarlige for innholdet i guidingen og for avtale om tid, sted og eventuelt honorar og transport. De har alle deltatt i Færder nasjonalparks seminar for nasjonalparkverter.


Plantelivet i nasjonalparken

Bjarke Anderson
bjarke@skarvesete.no
mobil 99 71 79 71

 

Flora og fauna

Erik Bleken
eri-ble@online.no
mobil 99 23 09 01

 

Generell geologi i nasjonalparken

Terje Kristiansen
fuglevakta@birdlife.no
mobil 90 12 29 01

 

Moutmarka

Terje Kristiansen
fuglevakta@birdlife.no
mobil 90 12 29 01

 

Fugleliv

Terje Kristiansen
fuglevakta@birdlife.no
mobil 90 12 29 01

 

Fyrhistorie

Store Færder og Tristein (Færder fyr)
Terje Kristiansen
fuglevakta@birdlife.no
mobil 90 12 29 01

Færdersnekka – nasjonalparkens egen regattabåt

Tore Martinsen
tormart@online.no
mobil 91 19 19 26

 

Geologi/Østre Bolæren

Rolf Sørensen
rolf.sorensen@nmbu.no
mobil 47 32 43 35

 

Tørfest med nærliggende øyer

Tormod Pedersen
tormop@online.no

 

Mellom Bolæren

Ragnar Gunnarsen
ragnargunnarsen@live.no
mobil 97591053

 

Østre Bolæren

Tønsberg Forsvarsforening
Halvard Asperheim
halvard@online.no
mobil 91 51 09 70