Atferd i parken


  • Til Fots: Du kan ferdes til fots og med båt i hele nasjonalparken, bortsett fra i sonene for hekkende sjøfugl i perioden 15. april – 15. juli.
  • Med båt: Husk fartsbegrensning på max. 5 knop nærmere land enn 100 meter,og ellers max. 30 Vannscooter er forbudt i nasjonalparken.
  • Med bil og andre motoriserte kjøretøy: Motorisert ferdsel på land er ikke tillatt, med noen unntak for bl.a. jordbruk.
  • Rasting og telting: Rast hvor du vil og ta gjerne med telt. Hovedregelen etter friluftsloven er at du kan telte i inntil to døgn uten grunneiers tillatelse. Det er gode fasiliteter for telting på bl.a. Vestre Bolæren og Ildverket.
  • Avfall: Rydd opp etter deg, og ta med søppel hjem. Tømming av båttoalett i sjøen er forbudt i hele nasjonalparken. Det er tømmestasjoner på Verdens Ende og Østre Bolæren.
  • Bål og grill: Du kan tenne bål eller engangsgrill, men aldri på svaberg. Husk det generelle bålforbudet mellom 15. april og 15. september.
  • Matauk: Fiske, skjellsanking og plukking av bær og sopp til eget bruk er greit. Det samme gjelder plukking av vanlige blomster.
  • Hund i parken: Du kan ta med deg hund, men det er båndtvang i perioden 1. april til 15. oktober. I sjøfuglområdene gjelder båndtvangen hele året.
  • Det er IKKE tillatt å telte i Moutmarka. Dette er en unntaksregel fra allemannsretten.