Det nærmer seg jakttid for storskarv og ærfugl. Her finner du kart som viser hvor det er lov å jakte i Vestfoldskjærgården.

I 2012 lagde Fylkesmannen i Vestfold i samarbeid med Norsk Institutt for Vannforskning, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Statens naturoppsyn et kart som viser hvor det er lov å jakte i Vestfoldskjærgården. Resten av brosjyren er ikke lenger gyldig på grunn av endringer i forskriften om jakt og fangst, men kartet gjelder fremdeles:

Kart over jakt i Vestfoldskjærgården

Forskrift om jakt- og fangsttider