Besøkssenter


Helgerødveien 590,
3145 Tjøme
Telefon: +47 33 50 76 00

Send epost

Verdens Ende Spiseriet


Helgerødveien 590,
3145 Tjøme
Telefon: +47 33 50 76 20
Telefon: +47 468 51 647

Ta kontakt

Kontaktpersoner for besøkssenteret


Cecilie Notø

Naturveileder
cecilie@ferdernasjonalparksenter.no
+47 975 28 181

Nødtelefoner


Medisinsk nødhjelp: 113
Politi: 112
Brann og ulykker: 110