Færder nasjonalparksenter gratulerer våre naboer «Aktiv Fritid – ut på tur» med sertifisering som «norsk økoturisme-bedrift». Ordfører Bente Kleppe Bjerke uttrykte stor begeistring over bedriftens innsats som er en viktig inspirasjon for utvikling av et bærekraftig reiseliv på Tjøme. Dette ble støttet av Live Rud fra Vestfold fylkeskommune som også var imponert over at Aktiv Fritid -ut på tur har hatt mot og krefter til å ta fatt på denne krevende sertifiseringen.

– Norsk økoturisme er en unik ordning tilpasset reiseliv og opplevelsesnæring hvor det å drive bærekraftig blir mer og mer sentralt. Ordningen har høy kvalitet og skal gi bedriftene fordeler i markedet, uttaler Bernt Bucher Johannessen, daglig leder i HANEN, som driver ordningen Norsk Økoturisme.