Kontaktpersoner for besøkssenteret


Cecilie Notø

Naturveileder
cecilie@ferdernasjonalparksenter.no
+47 975 28 181

Kontaktperson for Færder nasjonalpark


Anne Sjømæling

Nasjonalparkforvalter
ansjo@statsforvalteren.no

+47 33 37 11 77
+47 954 45 740

Søknader

Søknad om tillatelser bør sendes direkte til postmottaket slik at de journalføres i arkivsystemet. Ta med «Færder nasjonalpark» i emnefelt eller sakstittel.

sfvtpost@statsforvalteren.no

Andre kontaktpersoner for Færder nasjonalpark


Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan. De kontrollerer at besøkende følger bestemmelsene i lover og forskrifter, som at båter holder fartsgrensen, fiske skjer på lovlig vis, og at fuglene ikke blir forstyrret i hekketiden. SNO følger med på tilstanden i naturen og formidler kunnskap om naturen til de som ferdes i nasjonalparken.

Send SMS: +47 950 01 881

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten er ofte på oppdrag i Færder nasjonalpark. De transporterer søppel, slår gress, vedlikeholder brygger, badebøyer og badetrapper og oppfordrer besøkende til å opptre slik at naturen påføres minst mulig skade. Skjærgårdstjenesten er et samarbeid mellom Færder, Sandefjord og Tønsberg kommuner.

skj-tjenesten@havnoy.no

+47 33 39 21 00

Oslofjordens Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd (OF), er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner rundt Oslofjorden. I Færder nasjonalpark eier OF blant annet områder i Moutmarka, hvor de organiserer også en ryddestasjon for søppel.

 

Nødtelefoner


Medisinsk nødhjelp: 113
Politi: 112
Brann og ulykker: 110