Fra og med 15. juni 2019 er det forbudt å fiske torsk hele året i Oslofjorden. I tillegg er det i 14 definerte områder på Skagerrakkysten forbud mot all fiske i gyteperioden.

Mer informasjon om fiskeforbudet finner du på Fiskeridirektoratet sin nettside.