Område som foreslås omfattet av forbudet mot å fiske torsk.

Return to article.