Anne Sjømæling vil overta stillingen etter Bjørn Strandli som nasjonalparkforvalter i Færder nasjonalpark. Strandli har hatt stillingen siden parken ble etablert i 2012, men går i løpet av et års tid over i pensjonistenes rekker. Anne har lang og allsidig erfaring med tilrettelegging for friluftsliv i skjærgården gjennom sitt arbeid i Oslofjordens Friluftsråd, og har siste året også utarbeidet besøksstrategien for parken. Anne vil overta stillingen en gang før sommeren.