Rugekasser under steiner i en ur. Foto: Færder nasjonalpark

Statens naturoppsyn fjernet 13 mink i fjor

I Færder nasjonalpark har Statens naturoppsyn lenge jaktet på mink. I 2022…


Helhetlig plan for Oslofjorden overlevert klima- og miljøministeren

Miljødirektoratet vil forsterke innsatsen for å bedre miljøtilstanden i…