Fin markering av Færder nasjonalpark, 10 år!

Markeringen av jubileet startet allerede 4.juni med familie-/kulturdag på…


Stor skogbrannfare!

Det er nå svært tørt på øyene i Færder nasjonalpark, også på Moutmarka.…


Færder nasjonalpark 10 år! Jubileumsarrangementer sommeren 2023

Færder nasjonalpark og Mellem-Bolærens venner har jubileum! Vi ønsker alle…


Drone under blå himmel

I Færder nasjonalpark kan du ikke fly med drone...

Ikke alle steder er like egnet for droneflyvning! Faktisk kan det være feil å…


Rugekasser under steiner i en ur. Foto: Færder nasjonalpark

Statens naturoppsyn fjernet 13 mink i fjor

I Færder nasjonalpark har Statens naturoppsyn lenge jaktet på mink. I 2022…


Helhetlig plan for Oslofjorden overlevert klima- og miljøministeren

Miljødirektoratet vil forsterke innsatsen for å bedre miljøtilstanden i…