Helhetlig plan for Oslofjorden overlevert klima- og miljøministeren

Miljødirektoratet vil forsterke innsatsen for å bedre miljøtilstanden i…