Virksomheter med geografisk tilhørighet til Færder nasjonalpark kan nå søke om å bruke det kommersielle merket knyttet til Færder nasjonalpark, i sin markedsføring.

Det er lagt til rette for at virksomheter med geografisk tilhørighet til en nasjonalpark kan søke om å bruke tillatelse til å benytte et spesiallaget merke for merkevaren, sammen med egen logo.

Denne ordningen gjelder for bedrifter som oppfyller kriteriene for ordningen, som er fastsatt av Færder nasjonalparkstyre. Færder Nasjonalparkstyre godkjenner søknad og gir tillatelse til bruk av merket. Søker må signere en avtale, og får merket til disposisjon for tre år.

Merket skal brukes sammen med logo for egen virksomhet eller organisasjon i markedsføringen av ett produkt, en tjeneste eller en aktivitet. Merket er ikke ett kvalitetsstempel, og representerer ikke noen form for godkjenning, finansiering eller annen støtte fra Færder nasjonalpark eller forvaltningsmyndighet. Det er en kvalitet i seg selv å ligge i nærheten av Færder nasjonalpark, og det er dette vi ønsker at din bedrift eller organisasjon skal kunne nyte godt av. Merket er gratis å bruke, men du må søke Færder nasjonalparkstyre om godkjennelse for bruk.

Merkene ser slik ut:

Retningslinjer for bruk og søknad i år ligger på Færder nasjonalparkstyre sin nettside, lenke under:

Nasjonalparkstyre | Profilering – Bruk av kommersielt merke for Færder nasjonalpark

 

 

Frist for søknad er 01. juni 2024.