Den 25. august kl 12-16 braker Færderdagen 2018 løs på Verdens Ende. Færderdagen er en
familievennlig aktivitetsdag der natur, friluftsliv og kystkultur står i fokus.
Arrangør av Færderdagen er Besøkssenter Færder nasjonalpark. Senterets oppgave er å skape
begeistring for- og oppfordre til bærekraftig bruk av Færder nasjonalpark, samt bidra til å stimulere
næringslivet i randsonen av nasjonalparken.
I fjor ble den første Færderdagen arrangert. I år utvider vi og inviterer utvalgte lag, foreninger og
bedrifter som ønsker å vise seg fram til å bli med på å berike dagen for publikum. Deltagelse er gratis
både for utstillere og publikum. Stands skal plasseres ute på området Verdens Ende. Utstillere
medbringer egne bord og nødvendig utstyr. Salgsboder er tillatt, men produktene bør være kortreiste,
håndlagede og/eller økologiske. Stands der man kan prøve aktiviteter ønsker vi spesielt velkommen.
Ønsker du å representere din organisasjon eller bedrift? Meld din interesse til
post@ferdernasjonalparksenter.no
Sett «Færderdagen 2018» som tittel på eposten og fortell
1. kort om hvem dere er
2. Hvor mye plass dere behøver
3. Hva standen skal inneholde
Vi ser fram til å høre fra dere.