Færder nasjonalpark og Besøkssenter Færder nasjonalpark ønsker å takke Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg for gavemidler som vil komme nasjonalparkens besøkende til gode. Vi gleder oss til å sette i gang med arbeidet!