Dette har aldri skjedd i Ytre Oslofjord tidligere: Ringmerking av havørnunger.

Havørna har etablert seg i Færder nasjonalpark. Da den hekket for første gang i 2016 var det 100 år siden forrige gang den hadde vært i Oslofjorden.

På oppdrag fra Færder nasjonalpark har Per Espen Fjeld fra Store Færder Ornitologiske Stasjon ringmerket havørnungene som ligger i et reir i nasjonalparken. Med seg på laget har han sønnene Birk, som hjelper til med sikring, og Hauk som har laget denne filmen.

Ringmerking med unikt ID-nummer er en svært viktig metode for å vite mer om fuglene, blant annet hvor de reiser når de blir voksne. Ringen er ikke vond for fuglene å ha på, det blir som vi mennesker har en klokke på armen. Ringmerking er likevel strengt regulert for å sikre god dyrevelferd, og alle ringmerkere må ha omfattende kursing og årlig lisens. Det blir spennende å se hvordan det går med havørnungene. Vi ønsker dem lykke til!

Foto og redigering: Haukeblikk Film: