Miljødirektoratet har bestemt at alle store verneområder skal ha en egen besøksstrategi innen 2020.

Færder nasjonalpark har nå laget en egen besøksstrategi, forankret i nasjonalparkens forvaltningsplan og Miljødirektoratets veileder for besøksstrategier.

Saken sendes nå på høring og vi ber om eventuell uttalelse innen 1. september 2019.

 

Høringsbrev besøksstrategi-Færder Nasjonalpark

Besøksstrategi 01.07.19 høringsutkast