Færder nasjonalparksenter planlegger førjulsdager 1. adventshelg 26.-27. november. Vi ønsker å komme i kontakt med lokale krefter som kan tenke seg å bidra med salg av gode produkter av kortreist karakter, workshops eller liknende. Send en e-post til linda@ferdernasjonalparksenter.no. Vi ser fram til å høre fra dere.