Vi ønsker naturveileder Cecilie Notø hjertelig velkommen til Besøkssenter nasjonalpark Færder. Hun skal bruke halve tiden sin her hos oss og halve tiden på Besøkssenter Våtmark Ilene. Cecilie er utdannet biolog og har de siste årene jobbet på Besøkssenter Våtmark Jæren, men er glad for å få muligheten til å komme hjem til Tønsbergområdet. Hennes kunnskap og begeistring for naturen vil mange få glede av.

https://www.facebook.com/Faerdernasjonalpark/videos/1763011680376841/