Den svært sjeldne bladlusa Stomaphis wojciechowskii ble funnet av Arne Fjellberg på tirsdag.

Det var under en befaring med Sidsel Christoffersen og nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling at Arne Fjellberg oppdaget denne ekstremt sjeldne arten.

Han skriver:

«Bladlusa med det latinske navnet Stomaphis wojciechowskii («The pale giant oak aphid» – den har ikke noe norsk navn ennå) var ukjent for vitenskapen inntil den ble oppdaget og beskrevet som en ny art i Polen i 2012. Siden da er den funnet hist og her i England og nedover i Europa, men ikke lenger nord. Våren 2021 ble den oppdaget ved Larvik, og i juni fant vi den på noen av de største eiketrærne på Mellom Bolæren.

Arten har et veldig spesielt levevis: Den holder seg skjult i gangsystemet som den brune tremauren (Lasius brunneus) gnager i barken på grove eiketrær. Der sitter den og borer den lange sugesnabelen gjennom barken for å få tak i sukkerholdig tresaft i eikeveden. Fullvoksne bladlus måler ca 6 mm, men sugesnabelen kan bli mer en dobbelt så lang.  Maurene passer godt på bladlusa og beskytter disse mot parasittveps og andre rovinsekter. Ved fare forsøker de å trekke bladlusa med seg til et trygt sted, men det kan ta flere timer å hale opp det lange sugerøret. Som lønn for strevet får tremauren lov til å slikke i seg sukkerholdige dråper som bladlusa presser ut fra bakenden når mauren stryker henne over ryggen med antennene.

Eika er det treslaget i Norge som har flest arter knyttet til seg. Vi regner med at det finnes mer enn 1.500 arter av insekter, sopp og lav som har et liv med tilknytning til eik. Bladlusa fra Bolærne viser at det fortsatt er nye arter å oppdage.»

Bladlus. Foto: Arne Fjellberg

En halvvoksen bladlus (4 mm) med sugesnabelen stikkende ut bak til venstre. Dette er egentlig bare et hylster som ligger utenpå et ekstremt tynt sugerør som ser ut som en glinsende messingtråd. Det er bare dette tynne røret som trenger gjennom barken og inn til saftførende lag i ytterveden. Foto: Arne Fjellberg

To maur og en bladlus. Foto: Arne Fjellberg

To brune tremaur (Lasius brunneus) passer på en fullvoksen hunn (6 mm) av bladlusa Stomaphis wojciechowskii. Både mauren og bladlusa lever i skjulte gangsystemer i eikebarken, og det ble en smule panikk da vi skrapte vekk det ytterste barklaget og oppdaget hva som var under. Foto: Arne Fjellberg