Vi ønsker Per-Eivind Johansen og Anne Sjømæling velkommen som nye styremedlemmer i Færder nasjonalparksenter IKS. Per-Eivind har bakgrunn som fylkesordfører i Vestfold og er sterkt opptatt av Færder nasjonalpark og av nasjonalparksenteret. Han har fram til nå vært et aktivt varamedlem i styret. Anne Sjømæling er fagsjef for kystleden for Oslofjordens Friluftsliv og er glødende engasjert i tilretteleggelse av bruk og kunnskapsformidling i nasjonalparken. Både Anne og Per-Eivind har god kjennskap og forståelse for senterets rolle og visjon.