I slutten av januar ble padlehukene ferdig på Ildverket. Det er to bygg, det ene til opphold og det andre til overnatting. Padlehukene er en del av prosjektet Padleled Vestfold som tilbyr beskrevne turforslag for padling i hele fylket. Det er Skjærgårdstjenesten som har satt opp padlehukene på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune.

– Ildverket er en av øyene som tilrettelegges for enkelt friluftsliv. I padlehuken kan du overnatte med tak over hodet, men drikkevann, sovepose, underlag osv. tar du med selv. Det finnes også tilrettelagt bålplass i nærheten, forteller Pål Otto Hansen som arbeider for nasjonalparken med en rekke tiltak.

– Snart kommer det også merket tursti på øya, og for tiden jobbes det med et informasjonsskilt som viser hva øya kan by på for deg som besøker den.

 

Padleled Vestfold

Padleled Vestfold er ei tilrettelagt padlerute fra Svelvik i nord til Larvik i sør. Ruta har 28 ulike innfallsporter, alle med sine unike turforslag. Du finner alle turforslagene digitalt i appen outtt eller på outtt.com.

Padlehuk front mot sjøen på Ildverket Færder nasjonalpark
I padlehuken kan du raste eller overnatte gratis
Padlehuk på Ildverket Færder nasjonalpark er en del av Padleled Vestfold
I bygget til venstre kan man overnatte
Padlehuk på Ildverket Færder nasjonalpark er en del av Padleled Vestfold
Dette bygget er tenkt som et sted man kan ta en rast med tak over hodet