Havforskningsinstituttet prøvefisker etter kysttorsk i disse dager. Funn gir nytt håp om å kunne redde kysttorskstammen i nasjonalparken.

Se innslag på NRK Østafjells her…