Helårs reiseliv i Færder Nasjonalpark – er det mulig?

Det inviteres til seminar om utvikling av reiselivet. Børre Berglund, erfaren rådgiver innen reiseliv,  vil dele sine  erfaringer på utvikling av helårs reiseliv i Nord Norge og vi vil diskutere viktige temaer knyttet til reiselivsutvikling.

Sted:     Færder nasjonalparksenter
Tid:        Onsdag 7.12 kl 10  – 14

Program:
10 00                     Velkommen
1010  – 1030        Bærekraftig reiseliv – nytt fra NMBU – Linda Mills, Nasjonalparksenteret
1030 –  1200        Arbeidet med nord norsk reiseliv. Hva var avgjørende for suksess? Børre Berglund ( se mer om Børre under)
1200 – 1230          Matpause
1230 – 1400         Gruppearbeid og oppsummering i plenum – Hvordan utvikle lokalt reiseliv i nasjonalparken og randsonen?

Påmelding innen 3.12.   Seminaret er gratis.

Velkommen!

 

 

Med vennlig hilsen

Mie Heireth Jørgensen
Nærings- og utviklingssjef Tjøme Kommune
Mie.Heireth.Jorgensen@tjome.kommune.no
Tlf 90798904

 

Om Børre Berglund

Børre Berglund har ledet satsingen i Nord med fokus på Nordlysturisme siden 2009 og har derigjennom vært sentral i alle deler av arbeidet (innovasjon, samhandling, internasjonalisering og kvalitetsutvikling). Han har erfaring fra NHO, Norges Turistråd og Innovasjon Norge og arbeider nå som rådgiver  med utvikling av nasjonale og regionale merkevare og omdømmestrategier for reiselivet