Skjærgårdstjenesten lanserer en egen Facebook-side for informasjon om strandrydding i Vestfold. Husk at dersom du plukker marint søppel, så kommer Skjærgårdstjenesten gjerne og henter det du har samlet. Du kan gi beskjed på nett – se lenke på siden deres:

https://www.facebook.com/strandryddingiVestfold/