Våre to nasjonalparker i Ytre Oslofjord går nå inn i tettere samarbeid. Blant aktuelle temaer er bevaring av kysttorsken og vannkvalitet i Oslofjorden. Skal vi redde artene, må vi også sikre at artenes livsmiljø er tilfredsstillende. Det blir møte med klima- og miljøministeren om disse spørsmålene i august.

Bilde: Nasjonalparkstyrene i Færder og Ytre Hvaler hadde felles møte i juni. Fra Torbjørnskjær fyr; hit kommer man bare i godvær.