Miljøavdelinga hos Fylkesmannen gleder seg over at så mange tar i bruk den flotte naturen. Men samtidig er det en økende bekymring for slitasje og forstyrrelse av dyrelivet. Derfor har Fylkesmannen laget disse åtte tipsene til et friluftsliv som ikke setter spor (PDF). Rådene er generelle for all bruk av natur, men er du innenfor Færder nasjonalpark eller et annet verneområde må man sette seg inn i reglene i den lokale forskriften.

Her kan du se utvalgte regler (fra forskriften) som gjelder innenfor Færder nasjonalpark (PDF)

Hele forskriften for Færder nasjonalpark finner du her