Torsk og tareskog og stereovideorigg. Foto av Havforskningsinstituttet

Det er fortsatt håp for kysttorsken...

Det er fortsatt håp for kysttorsken…...men det krever at tiltak blir satt…


Flere polarsniper som spiser i tangbeltet. Foto: Dag Amundsen

Glimt fra fuglenes liv i parken

Glimt fra fuglenes liv i parkenSpennende opplevelser venter den som beveger seg…


Hummer med klør oppå teine

Hummerfiske starter 1. oktober

Frem til 30. november kan du fangste hummer i vårt distrikt. I Færder…


Sjøfugljakta starter 1. oktober

Mange øyer i Færder nasjonalpark er med i ordningen med sjøfugljakt.…


Vippefyret og Besøkssenter Færder nasjonalpark på Verdens Ende

Besøksstrategi for Færder nasjonalpark på plass

Alle landets nasjonalparker skal ha en besøksstrategi som veier vern av naturen…


Nyper av rynkerose. Foto: Anne Sjømæling

Bruk naturens spisskammers!

I Færder nasjonalpark er det lov å høste naturens vekster til eget bruk. Nå…


Vann på undersiden av vannspeilet

Frisk Oslofjord jobber med "avløpsfrie boliger"

Som en oppfølging av Helhetlig plan for Oslofjorden har Frisk Oslofjord nå…


Eiketre med nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling og insektforsker Arne Fjellberg

Skattejakt i nasjonalparken ga full uttelling

Noen ganger er det ekstra gøy å være nasjonalparkforvalter. Særlig når man…


Benker og bålplass Moutmarka

Nytt skilt i Moutmarka viser de viktigste reglene

Etter mange henvendelser fra publikum om ulovlig telting i Moutmarka har…


Screenshot av norges nasjonalparker

Færder nasjonalpark med i ny nettportal

Miljødirektoratet har nylig lanserte en ny felles nettportal for Norges…