Ferdselsforbud i sjøfuglreservatene i Færder nasjonalpark

Det er mange sjøfuglreservater i Færder nasjonalpark med ferdselsforbud fra 15.…


Nyklekkede havørnunger 2024 ringmerkes

I 2024 registrerte vi at havørna igjen hekket i Færder nasjonalpark, og vi…


Havørnungen strekker seg på toppen av ett tre på Ildeverket. Foto: Ove Christoffersen

Husker du den imponerende ringmerkingen av havørnunger i Færder nasjonalpark i 2022?

Vi kan stolt fortelle at vi nå har en observasjon på Ildverket av en av…


Fin markering av Færder nasjonalpark, 10 år!

Markeringen av jubileet startet allerede 4.juni med familie-/kulturdag på…


Stor skogbrannfare!

Det er nå svært tørt på øyene i Færder nasjonalpark, også på Moutmarka.…


Færder nasjonalpark 10 år! Jubileumsarrangementer sommeren 2023

Færder nasjonalpark og Mellem-Bolærens venner har jubileum! Vi ønsker alle…


Rugekasser under steiner i en ur. Foto: Færder nasjonalpark

Statens naturoppsyn fjernet 13 mink i fjor

I Færder nasjonalpark har Statens naturoppsyn lenge jaktet på mink. I 2022…


Hummer i hånda på fisker. Foto: Anne Sjømæling

Er du klar for hummerfiske?!

Fredningsområde Sandø - Bustein - Store Færder Fredningsområde Bolærne Nyttige…


Svaberg i soloppgang. Søndre Årøy. Foto: Birgit Brosø

Innsatsen for Oslofjorden er styrket, men det er langt frem

Ett år etter at en femårsplan for å bedre miljøet i Oslofjorden ble lagt fram…


Blankslipt svaberg på Reieren. Foto: Birgit Brosø

Lær om bergartene i nasjonalparken

Vet du forskjellen på rombeborfyr, tønsbergitt og grå larvikitt? Og visste du…