Rugekasser under steiner i en ur. Foto: Færder nasjonalpark

Statens naturoppsyn fjernet 13 mink i fjor

I Færder nasjonalpark har Statens naturoppsyn lenge jaktet på mink. I 2022…


Hummer i hånda på fisker. Foto: Anne Sjømæling

Er du klar for hummerfiske?!

Fredningsområde Sandø - Bustein - Store Færder Fredningsområde Bolærne Nyttige…


Svaberg i soloppgang. Søndre Årøy. Foto: Birgit Brosø

Innsatsen for Oslofjorden er styrket, men det er langt frem

Ett år etter at en femårsplan for å bedre miljøet i Oslofjorden ble lagt fram…


Blankslipt svaberg på Reieren. Foto: Birgit Brosø

Lær om bergartene i nasjonalparken

Vet du forskjellen på rombeborfyr, tønsbergitt og grå larvikitt? Og visste du…


To havørnunger i reir. Foto: Per Espen Fjeld

Havørnunger er ringmerket

Dette har aldri skjedd i Ytre Oslofjord tidligere: Ringmerking av……


Fire personer fra Frisk Oslofjord-prosjektet

Tiltak må til for å redde Oslofjorden

Hva har skjedd med Oslofjorden? Og hva skal til for å redde den? Dette var…


Skilt om fyrhistorien i Færder nasjonalpark

Nye skilt om fyrhistorie, akvariet og restauranten på Verdens ende

Nå rustes gamle skiltstativ på Verdens ende opp av Færder nasjonalparkkommune.…


5 sjøfuglvettregler og hvitkinngås

Kan du sjøfuglvettreglene?

Er du glad i fuglene i skjærgården? Da er det nyttig å kunne de fem…


Søppelposer og svaberg. Foto Anne Sjømæling

Skjærgårdstjenesten henter søppel som du samler

Ordningen hvor Skjærgårdstjenesten henter søppel som du har samlet fortsetter…


Mange kajakker på sjøen ved Steinkloss Færder nasjonalpark. Foto: Birgit Brosø

Skal du organisere en tur med mange deltakere?

Dersom mange drar på tur sammen i nasjonalparken kan det utløse krav om…