Kart som viser foreslått forbudsområde for fiske av torsk. Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet foreslår nå å totalfrede kysttorsken fra Telemark til Svenskegrensen

Det kan bety forbud mot bunngarn og at all torsk som havner på krok og i…


færderseminaret 2017 stillehavsøsters

Færderseminaret 2017

Færderseminaret 2017 ble avholdt på Besøkssenter nasjonalpark Færder 29.-30.…


Kysttorskprosjektet prøvefiske 2017. Foto: Even Moland

Kysttorskprosjektet på NRK Radio

Prøvefisket etter kysttorsk pågår i disse dager. Dette er et ledd i prosjektet…


Kysttorsk. Foto: Havforskningsinstituttet

Krafttak for kysttorsken i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker

Denne uken går startskuddet for et mangeårig program for styrke kysttorskens…


Kysttorsk på svaberg

Klima- og miljødepartementet vil redde kysttorsken i Ytre Oslofjord

Klima og miljøminister Vidar Helgesen går nå inn med økonomisk støtte til…


utslipp - hentet fra facebook: Færder Nasjonalpark

Stort utslipp i fjorden

I den senere tid er det gjort et stort antall observasjoner av et fettlignende…


stillehavsøsters - hentet fra facebook: Færder Nasjonalpark

Hva vet du om stillehavsøsters?

Nykommer i norske farvann etter år 2000, sprer seg nå med stor kraft langs…


havørn færder nasjonalpark - Photo: Audun Rognerud

Havørn i nasjonalparken

Et havørnpar har slått seg ned nord i nasjonalparken og resultatet er blitt to…


sandtimotei - Foto: Oddvar Pedersen

Sjeldnest blant de sjeldne

Nå prøver vi å redde arten sandtimotei på sitt eneste voksested i Norge: Vestre…


Bilde fra Bjerkø - Bilde hentet fra Færder Nasjonalpark sin Facebook

Heder til grunneiere og frivillige i skjærgården

90 skjærgårdsvenner hadde nylig stevnemøte på Bjerkø gård. Tema:…