I disse høsttider minner vi om reglene for bålbrenning:

Du kan tenne bål eller engangsgrill, men aldri på svaberg og annet fjellunderlag. Varmen kan føre til at fjellet sprekker, og det er en uopprettelig skade. Bruk gjerne en tilrettelagt bålplass.  Hele året kan du tenne kaffebål i vannkanten på sand og andre løsmasser uten vegetasjon.

Bålbrenning av avfall etter hogst og rydding i forbindelse med tiltak for vegetasjonsrydding kan skje etter tillatelse fra nasjonalparkforvaltningen. Det er gitt tillatelse til brenning av hogst-/ryddeavfall i bl.a Moutmarka.

Brannvesenet må alltid informeres om brenning.

Dersom hytte, hus eller sjøbod el.a.  pusses opp, må bygningsavfall fjernes på en forsvarlig måte til gjenvinningstasjoner. Det er ikke tillatt å brenne bygningsavfall (søppel).

Vi ønsker alle gode høst-opplevelser i nasjonalparken!

Les mer om «Adferd i parken» her: https://ferdernasjonalpark.no/atferdiparken/

 

Forskriften til nasjonalparken

§ 5, pkt. 5.5.a sier følgende:
a) Bålbrenning er kun tillatt i anlegg laget spesielt for dette, eller på løsmasser uten vegetasjon.

b) Brenning av avfall etter hogst og rydding i forbindelse med tiltak etter § 3, pkt 2.2 d, pkt 2.3 a og b kan skje iht. forvaltningsplan, jf § 5.

Forvaltningen kan gi tillatelse til brenning av avfall etter hogst og rydding i forbindelse med tiltak etter § 3 pkt 2.2 d, pkt 2.3 a og b i henhold til forvaltningsplanen, jf § 5.

Brenning av bygningsavfall/søppel er ikke tillatt.

§ 7, pkt. 7.1: Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.