Bålregler for Færder nasjonalpark

Det er hyggelig å kose seg med bål på tur. Men for nasjonalparken inkludert Moutmarka gjelder det strenge regler for bålfyring hele året. Se hva du har lov til og hva du ikke har lov til her.

Dette er lov og dette er ikke lov

Under ser du noen eksempler på hva som er lov og ikke lov i Færder nasjonalpark. Du kan fyre bål helt nede i vannkanten på grus og sand (flomålet) slik at det ikke setter merker. Du kan også bruke tilrettelagte bålplasser. Bålfyring andre steder er ikke tillatt. Ta med egen ved/kull hvis du skal fyre bål.

Husk at du som brenner bål selv er ansvarlig for å slukke bålet etter bruk. En liten gnist kan være nok til å starte en brann. Gjør dette til en vane, gjelder både bål og grill, uansett vær! Takk!

Hvorfor er det så strenge regler?

Noe av de unike med Færder nasjonalpark er de historiske formene med glattskurte svaberg og skuringsstriper etter istiden. Et bål kan ødelegge dem for alltid i løpet av bare et minutt eller to. I Færder nasjonalpark finnes det også mange helt spesielle arter. Legger man bål i nærheten av vegetasjon kan det begynne å brenne og viktige organismer for biomangfoldet kan gå tapt.

Kommunen kan vedta regler som er strengere

I ekstremt tørre perioder kan kommunen innføre totalforbud mot bål. Følg med på kommunens hjemmeside.

Utenfor gjelder det generelle bålforbudet

Utenfor nasjonalparken gjelder det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Man kan likevel fyre bål der det opplagt ikke fører til brann, for eksempel på sand/grus i vannkanten, eller på tilrettelagt bålplass. Du skal alltid sørge for å slukke bålet etter deg.

Les mer om bålforbudet (DSB)

Forskrift for Færder nasjonalpark

5.5 Bålbrenning
a) Bålbrenning er kun tillatt i anlegg laget spesielt for dette, eller på løsmasser uten vegetasjon.
b) Brenning av avfall etter hogst og rydding i forbindelse med tiltak etter § 3 pkt. 2.2 d, pkt. 2.3 a og b kan skje iht. forvaltningsplan, jf. § 5.
Bålbrenning må ikke skje så nær vegetasjon, svaberg eller annet fast fjell at det forårsaker skade. I hele nasjonalparken er bruk av grill direkte på underlaget forbudt.

Mer om sporløs ferdsel