Ut og nyte våren? Da er det hyggelig å kose seg med bål. Men for nasjonalparken inkludert Moutmarka gjelder det strenge regler, ofte strengere enn de kommunale forskriftene. Se hva du har lov til og hva du ikke har lov til her.

Mange tusen års historie ødelegges på et øyeblikk

– De historiske formene med skuringstriper etter isen tar bare ett minutt med et bål å ødelegge, altså mange tusen års formasjon ødelagt på et øyeblikk, forteller Per Espen Fjeld fra Statens naturoppsyn. – Legger man bål i nærheten av vegetasjon kan det dessuten begynne å brenne. Derfor er det så viktig at folk lærer seg hva som er lov og ikke lov i nasjonalparken.

Dette er lov og ikke lov

Under ser du noen eksempler på hva som er lov og ikke lov. Husk at du alltid må ta med egen ved/kull hvis du skal fyre bål, og at du selv er ansvarlig for å slukke etter deg.

Lite bål i fjæra på sand. Foto: Birgit Brosø

Du kan ha et lite kaffebål på sand og smågrus så nært vannet at restene blir borte ved neste høyvann. Foto: Birgit Brosø

Bålpanne og benker hvor det er tillatt å fyre. Foto: Oslofjordens Friluftsråd.

Du kan fyre med egen ved/kull på tilrettelagt bålplass. I Moutmarka er det kun en tilrettelagt bålplass. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Steinsatt bål midt i vegetasjonen. Det er ikke tillatt. Foto: Statens naturoppsyn

Det er ikke tillatt å legge bål eller grill direkte i vegetasjonen. Det kan skade sårbar vegetasjon og føre til brann. Foto: Statens naturoppsyn

Steinsatt bål rett på svaberg. Foto: Statens naturoppsyn

Det er ikke tillatt å legge bål eller grill direkte på svaberg eller rullesteiner. Foto: Statens naturoppsyn

Bålskade og sprekk på stein. Foto: Statens naturoppsyn

Mange tusen års historie er ødelagt på et øyeblikk – her en rullestein som har sprekt av bålets flammer. Foto: Statens naturoppsyn

Er du i tvil, så la det være!

– Selv om du i noen tilfeller kan fyre bål, så må vi også minne om at det kan innføres totalforbud for fyring i svært tørre perioder, forteller nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling. – Er du i tvil om det er trygt, så la det heller være!

Færder nasjonalpark

Bålforbud fra 15. april til 15. september

I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Man kan likevel fyre bål der det opplagt ikke fører til brann, for eksempel på sand/grus i vannkanten, eller på tilrettelagt bålplass. Du skal likevel alltid sørge for å slukke bålet etter deg.

NB! I ekstremt tørre perioder kan det bli innført totalforbud mot bål.

Les mer om bålforbudet (DSB)