Bli med å rydde søppel!

Plukk en strand i skjærgården, meld det inn på nettsiden under, og Skjærgårdstjenesten henter søppel som du melder inn. Også i år har Statsforvalteren i Vestfold og Telemark en nettside hvor du kan melde inn søppel du plukker langs strendene.

Ta hensyn til fugler på reir

Husk at fuglene kommer tidlig i Færder nasjonalpark. Dersom du ser fugler som flakser opp kan det være et tegn på at de har et reir i nærheten. Trekk deg da varsomt tilbake. Fra 15. juli er det ferdselsforbud i sjøfuglreservatene (sone B).

Meld inn på skjema