Vil du rydde strender og øyer for marint avfall? Ordningen hvor Skjærgårdstjenesten henter sekker med søppel langs kysten gjelder også i 2020. Velg en øy eller en strekning som ryddes. Når du er ferdig går du inn på www.fylkesmannen.no/soppeldugnad og registrerer hvor sekkene står. Da vil Skjærgårdstjenesten få en beskjed, henter søppelet og frakter det til et mottaksanlegg.

Husk å følge helsemyndighetenes anbefalinger og restriksjoner i forbindelse med alle aktiviteter, blant annet om maksimalt fem personer samlet og mer enn to meter avstand mellom personene. NB! Husk hansker når du skal plukke!

Vi minner om at mange fugler er svært tidlig igang med hekking langs kysten i Vestfold. Vis derfor hensyn når du er ute og rydder. Hvis fugler flakser opp i nærheten kan det være et tegn på at de har reir med egg eller noen kyllinger de forsøker å ta vare på. En del øyer i nasjonalparken har også ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli (sone B)

I Moutmarka er det dessuten satt ut dispensere med sekker. På dispenseren står det informasjon om hvor avfallet skal settes.

Tusen takk for at du vil bidra!

Skjema for å registrere søppel som Skjærgårdstjenesten