I disse tider hvor mange koser seg på sjøen, vil vi minne om at det er et totalforbud mot torskefiske i Oslofjorden. Det er også forbudt å fiske med bunnsatte garn innenfor grunnlinja fra og med Vestfold og Telemark til grensa mot Sverige. Årsaken er at torsken nesten er utryddet fra Oslofjorden, og med dette tiltaket håper forvaltningen at torskebestanden kan bygges sakte opp igjen.

Du kan lese mer om «torskeforbudet» på nettsidene til Fiskeridirektoratet.