Færder nasjonalpark og Mellem-Bolærens venner har jubileum!

Vi ønsker alle velkommen søndag 4 juni med Kulturdag/ familiedag på Mellom-Bolæren!

Gratis ferge fra Arås og Husvik. Kom og hør MBs venner dyktige guider og andre dyktige fagfolk. Artige aktiviteter for barna. Salg av pølser, kaffe og kaker.

Du kan gå med barnevogn på hovedstien.

Dagens program:

 

Nasjonalparken ble opprettet 23. august 2013 og feirer i år 10 år!

Parken ble opprettet for å bevare et større naturområde med representative økosystemer ved kysten i ytre Oslofjord med særlig vekt på landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster på land og i sjø og som er uten tyngre naturinngrep.

Mellem-Bolærens Venner ble stiftet i 2004, men har vært arbeid på øya siden 1998 og feirer nå 25 år!

Siden 2004 har det blitt jobbet iherdig med å bevare bygninger og kulturlandskap på Mellom Bolæren.

 

Kommende jubileumsarrangementer:

Færderdagen for hele familien– lørdag 26. august kl. 12 – 16 på Besøkssenter Færder nasjonalpark.

– Den årlige tradisjonelle Færderdagen vil i år markeres med tiårs-jubileum for Færder nasjonalpark. Dette blir en familievennlig aktivitetsdag med læring og opplevelser om natur, friluftsliv og kystkultur. Vi lover mange aktiviteter, kos og hygge både ute og innendørs på Verdens Ende. Passer for hele familien!

Torsketromming– søndag 27. august (tidspunkt kommer) på Besøkssenter Færder nasjonalpark.

– I anledning av at Færder nasjonalpark fyller 10 år settes opp en forestilling for barn: Torsketromming!

Oslofjorden er i dårlig forfatning og torsken er nærmest borte. Det foreligger forslag til tiltak for å få torsken tilbake, og det har blitt forsket på hvorfor torsken har blitt borte.

Men hvordan kommuniserer torsken?

Evolusjonsbiolog Rebekah Oomen har forsket på dette, og funnet at torsken kommuniserer ved hjelp av trommelyder. Sammen med komponist John Andrew Wilhite-Hannisdal har de samarbeidet om å lage en forestilling som tar publikum inn i havets lydverden.

«Visste du at torsken danser og spiller musikk? Det er ikke mange som har opplevd torskens hemmelige liv, men det kan vi! I Torsketromming inviterer vi menneskene (barna) ned under vannoverflaten for å bli kjent med vår venn torsken i en interaktiv installasjon med lyd, video og dans.»

 

Velkommen til feiring i flott natur!