Færderseminaret 2017 ble avholdt på Besøkssenter nasjonalpark Færder 29.-30. mai. Bortimot 50 deltagere fra forskningsmiljøet og forvaltning var til stede. Årets hovedtema var stillehavsøsters og temaet ledet til gode diskusjoner. Vi retter en spesielt stor takk til Havforskningsinstituttet for faglige bidrag.