Det er mange sjøfuglreservater i Færder nasjonalpark med ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli. Der kan man heller ikke være nærmere enn 50 meter.

Vi er etter hvert blitt mange brukere av skjærgården. Mange båter, mange padlere, mange som går tur. Men områdene brukes også intensivt av fuglene i samme årstid. Vår og sommer driver fuglene med årets viktigste oppgave: Få frem nye generasjoner.

Antall sjøfugl har dessverre sunket drastisk senere år. Det er antakelig på grunn av sviktende mattilgang. Når fuglene er så avmagret og sultne, tåler de enda mindre forstyrrelse av oss mennesker. Forstyrrelser gir stress og ekstra energiforbruk.

Så tusen takk for at du styrer unna flokker med fugl på vannet og at du ikke legger til i bukter der du ser fuglene oppholder seg. Bruk også «ørneblikket» når du vandrer rundt i terrenget. Fugler på reir er nemlig eksperter på kamuflasje.

Vi vet at noen fugler også hekker på øyer og skjær som ikke har forbud. Her har vi satt opp informasjonsskilt og ber folk ta ekstra hensyn når de ferdes der.

Advarselsplakat- Truet og sårbar sjøfugl hekker. Foto: Terje Axelsen.

 

Når man skal ut på tur i nasjonalparken er det nyttig å kunne de fem sjøfuglvettreglene.

  1. Sjekk kart over sjøfuglreservatene
  2. Vær forberedt på hekkende sjøfugl
  3. Det er ingen skam å endre kurs i tide
  4. Lytt til erfarne kjentfolk
  5. Vis respekt for naturen 

Youtube video sjøfuglvettregler

Sjekk hvor forbudene gjelder i Færder nasjonalpark før du drar ut på tur.

Takk for at du viser hensyn!

God tur!