Det kan bety forbud mot bunngarn og at all torsk som havner på krok og i teiner, skal slippes ut igjen.

Se Fiskeridirektoratets høringsdokument her.

Kart som viser foreslått forbudsområde for fiske av torsk. Fiskeridirektoratet.
Område som foreslås omfattet av forbudet mot å fiske torsk.