Fred og ro for sjøfuglene

Fra 15. april gjelder ferdselsforbudet på mange øyer og holmer i Færder nasjonalpark. Da skal sjøfuglene få legge egg og få frem avkom uten forstyrrelser. Forbudet gjelder helt ut til 50 meter unna land.

Nedgang i sjøfuglbestanden

-Det er registrert en bekymringsfull nedgang i antall sjøfugler, også her i Færder nasjonalpark, forteller nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling. – Derfor er det ekstra viktig at alle som ferdes i skjærgården viser hensyn, også utenfor restriksjonsområdene.

Forbudet gjelder 50 meter unna holmen eller øya som har ferdselsforbud. Verken båter, kitere, windsurfere, padlere eller dykkere kan bevege seg innenfor denne fredningssonen.

Hvor er områdene med ferdselsforbud?

– Skiltene er plassert slik at de lett kan ses fra sjøen, forteller Per Espen Fjeld fra Statens naturoppsyn. – Dessuten kan man nå enkelt se på de ferdelsforbudet på de dynamiske kartene til Miljøstatus.

Skilt som viser at ferdsel ikke er tillatt. Foto: Haukeblikk Film

Ferdselsforbudet er skiltet med riksløveskilt og underskilt med datoer Foto: Haukeblikk Film

Ny film om hvorfor man har ferdselsforbud

-I år har vi slått våre krefter sammen og fått laget en liten filmsnutt som forklarer litt mer om hvorfor det er et forbud, fortsetter Anne Sjømæling.

Filmen er den første i rekken av flere, hvor Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, de fire nasjonalparkene rundt Oslofjorden og Statens naturoppsyn har samarbeidet om finansiering og distribusjon av filmen.

-Vi håper folk som bryr seg om fuglene våre, kan dele denne filmen i sosiale medier, avslutter Anne.

Del skjærgården med våre fjærkledde venner!