90 skjærgårdsvenner hadde nylig stevnemøte på Bjerkø gård. Tema: landskapsmessige endringer og gjengroing i skjærgården. Mange grunneiere og frivillige fikk stor heder for sitt arbeid med å restaurere viktige kulturlandskap i den flotte skjærgården vår.

Bilde: grunneiere fra Bjerkø, Lindholmen og Søndre Årøy sammen med foredragsholder Oskar Puschmann og arrangør Hilde Marianne Lien fra Fylkesmannens landbruksavdeling.