I følge forsker Even Moland fra Havforskningsinstituttet og Frisk Oslofjord, påvirkes Oslofjorden negativt av tre hovedfaktorer: Overhøsting, nedbygging av leveområder, og forurensning gjennom marint søppel og avrenning fra landbruket. Les mer i denne artikkelen på nrk.no:

Marinbiolog om søppel i Oslofjorden: – Mange dyreliv går tapt for synder vi står for