Friluftsloven gir adgang til å telte/sette opp hengekøye inntil to døgn minimum 150 meter fra hus eller hytte. Men det er noen unntak i Færder nasjonalpark. Se kartet hvor du kan telte og ikke telte.

Mange lurer på hvor man kan telte og sette opp hengekøye i Færder nasjonalpark. Og forvaltningen skal være de første til å innrømme: Dette har det ikke vært lett for publikum å finne ut av. Men på dette kartet kan du se hvor det er forbudt å telte, hvilke øyer som egner seg godt for telting, og hvor du finner etablerte campingplasser i randsonen.

Kart som viser hvor du kan telte i Færder nasjonalpark

Friluftsloven gir adgang til å telte/sette opp hengekøye inntil to døgn minimum 150 meter fra hus eller hytte. Skjærgården utenfor Nøtterøy og Tjøme har likevel hatt en særlig ordning hvor man kan telte inntil 2 uker i noen utvalgte statlig sikrede friluftsområder. Det eksisterer dessverre ikke noe kart over dette.

Kart fra Oslofjordens Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd har en digital kartløsning som viser noen flere egnede teltplasser i statlig sikrede friluftsområder for hele Oslofjorden

Kart som viser telting og andre fasiliteter for friluftsliv (Oslofjordens Friluftsråd)

 

Verneforskriften

På lovdata.no finner du forskriften for Færder nasjonalpark. I § 3, pkt. 5.4 Telting står dette:
“Oppsetting av telt er forbudt på Ruseodden på Østre Bolæren, på Sandø og Østre Bustein, og i sonene B og C**. Forbudet gjelder ikke telting på Lille Rauer og Hoftøya”.
**Sone B = sjøfuglreservat. Sone C = Moutmarka.

Dynamisk kart fra Naturbase med sjøfuglreservatene markert

God tur!