Drone under blå himmel

Ikke alle steder er like egnet for droneflyvning! Faktisk kan det være feil å gjøre det her òg.

Flere og flere ønsker å fly drone for å filme og ta bilder i flott natur.

Alt fugle- og dyreliv er vernet mot forstyrrelser uansett hvor. I Færder nasjonalpark er droneflyvning forbudt!

Les om reglene I Færder nasjonalpark her:
https://ferdernasjonalpark.no/sporlosferdsel/