Sporløs ferdsel


Vær velkommen på naturens premisser! Når du besøker nasjonalparken er du naturens gjest, og har et ansvar for å ferdes mest mulig sporløst. Du er velkommen til å nyte et enkelt friluftsliv.  Under ser du en forenklet liste med regler basert på lovverket for Færder nasjonalpark.

  • Bål og grill: Du kan tenne bål eller engangsgrill, men aldri på svaberg og annet fjellunderlag. Varmen kan føre til at fjellet sprekker, og bli ødelagt for alltid. Bruk helst en tilrettelagt bålplass. Og husk det generelle bålforbudet i skog og utmark mellom 15. april og 15. september. Hele året kan du likevel tenne kaffebål i vannkanten på sand og grus uten vegetasjon.
  • Sanke ved: Vær varsom med å sanke ved/hugge ved til bålbrenning. Døde trær er levested for mange insekter. Derfor er det best om du tar med egen ved.

Husk at du som brenner bål selv er ansvarlig for å slukke bålet etter bruk. En liten gnist kan være nok til å starte en brann. Gjør dette til en vane, gjelder både bål og grill, uansett vær! Takk!

Bålregler
  • Gå tur: Du kan ferdes til fots i hele nasjonalparken, med unntak av sonene for hekkende sjøfugl i perioden 15. april – 15. juli. Husk at det heller ikke er tillatt å ferdes på privat innmark uten tillatelse fra grunneier (friluftsloven). Husk at organisert ferdsel kan kreve tillatelse.
Søknad om organisert ferdsel
  • Hund: Husk båndtvang i perioden 1. april til 15. oktober. I sonene for hekkende sjøfugl gjelder båndtvangen hele året. Hele sommeren og fram til 15. oktober beiter sau og andre husdyr flere steder i nasjonalparken. Som hundeeier er du ansvarlig for at hunden ikke skader eller plager beitedyr, ville dyr eller fugler.
Kart over soner for hekkende sjøfuglFriluftslovenKart over soner for hekkende sjøfuglFriluftsloven
Lite bål på sanden ved vannkanten. Foto: Birgit Brosø
Mange kajakker på sjøen ved Steinkloss Færder nasjonalpark. Foto: Birgit Brosø
Mange fugler ligger på reir eller har unger i disse tider.
  • Vannscooter: Vannscooter er forbudt i hele nasjonalparken.
  • Båt: Du kan kjøre båt i hele nasjonalparken, med unntak av sonene for hekkende sjøfugl i fredningstiden fra 15. april til 15. juli. Da kan du ikke være nærmere enn 50 meter. Dette gjelder også surfing, padling, dykking og annen type vannsport. Vis hensyn til sjøfugl hele året, når du ferdes i båt, padler, seiler, surfer eller annen type vannsport. Kystverket har laget en app for fartsgrenser i sjø.
Kart over soner for hekkende sjøfuglKan du de fem sjøfuglvettreglene?BåtFart - app som viser fartsgrenser i sjø
  • Droner: Bruk av droner er ikke tillatt.
Les mer om droneflyvning her
  • Rasting og telting: Du er velkommen til å raste og telte i utmarka, med noen unntak. På Ruseodden på Østre Bolæren, på Sandø, Østre Bustein, i Moutmarka og i sone for hekkende sjøfugl er det forbudt å telte hele året. Ellers er hovedregelen (friluftsloven) at du kan telte i inntil to døgn uten grunneiers tillatelse. Det er gode fasiliteter for telting flere steder, blant annet på Vestre Bolæren og Ildverket. Husk at organisert ferdsel krever tillatelse.
Kart som viser anbefalte teltplasser
Søppeldugnad
  • Fiske, plukke og sanke: Skjellsanking og plukking av bær og sopp til eget bruk er greit. Det samme gjelder plukking av vanlige blomster. Men kysttorsken i Oslofjorden er fredet hele året og skal ikke fiskes. Hummer har egne fredningsområder innenfor parken.
Vern av kysttorskKart over fredningssone for hummerRegler for hummerfiske
  • Rullestein/løsmasser: Det er ikke tillatt å flytte på løsmasser, rullestein og liknende.
Se hele forskriften på Lovdata
Mann og forbudsskilt sjøfugl. Foto: Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan. De kontrollerer at besøkende følger bestemmelsene i lover og forskrifter, som at båter holder fartsgrensen, fiske skjer på lovlig vis, og at fuglene ikke blir forstyrret i hekketiden. SNO følger med på tilstanden i naturen og formidler kunnskap om naturen til de som ferdes i nasjonalparken.

Les mer om Statens naturoppsyn
rydde skjærgård

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten er ofte på oppdrag i Færder nasjonalpark. De transporterer søppel, slår gress, vedlikeholder brygger, badebøyer og badetrapper og oppfordrer besøkende til å opptre slik at naturen påføres minst mulig skade. Skjærgårdstjenesten er et samarbeid mellom Færder, Sandefjord og Tønsberg kommuner.

Skjærgårdstjenesten henter søppel du har samletLes mer om Skjærgårdstjenesten