Kysttorsk på svaberg

Klima og miljøminister Vidar Helgesen går nå inn med økonomisk støtte til kysttorskprosjektet i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker. Det ligger dermed an til et banebrytende samarbeid mellom nasjonale fiskerimyndigheter og miljømyndigheter i et forsøk på å redde kysttorsken.

Arbeidet vil gå over flere år og lokalt vil  nasjonalparkstyrene i begge nasjonalparkene og fylkeskommunene i Vestfold og Østfold være aktive i prosjektet. Havforskningsinstituttet vil spille en sentral faglig rolle.

Arbeidet starter opp i 2016 om vil omfatte dokumentasjon av status for kysttorskstammen. I 2017 vil dokumentasjon av tilstanden i viktige naturtyper stå sentralt. Når det faglige grunnlaget er på plass, vil det bli lagt fram anbefalinger om tiltak. Eksempler på mulige tiltak kan være forbedring av vannkvalitet og beskyttelse av viktige oppvekst og gyteområder for kysttorsken.

Styringsgruppen og sekretariat for prosjektet vil bli etablert i løpet av høsten 2016.