Kysttorsk. Foto: Havforskningsinstituttet

Denne uken går startskuddet for et mangeårig program for styrke kysttorskens eksistens i Ytre Oslofjord.

Dette er et unikt samarbeidsprosjekt: Nasjonalparkstyrene, fylkeskommunene på begge sider av Oslofjorden, Havforskningsinstituttet, fiskernes organisasjoner, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet vil delta aktivt i arbeidet.

Målet er å sette tiltak ut i livet som kan  sikre en livskraftig bestand av denne viktige arten. Regulering av fiske og forbedring av miljøtilstanden vil stå sentralt i dette arbeidet.