Prøvefisket etter kysttorsk pågår i disse dager. Dette er et ledd i prosjektet «Krafttak for kysttorsken«, som skal forsøke finne årsakene til at kysttorsken har gått dramatisk ned i Ytre Oslofjord de senere årene.

Forsker Even Moland fra Havorskningsinstituttet ble intervjuet på brygga i Skjærhalden tidligere denne uken. Forskerteamet er ferdig med prøvefiske i Færder nasjonalpark, og jobber seg nå gjennom Hvaler nasjonalpark. I intervjuet forteller han litt om hva forskerne så langt tror kan være årsaken til at kysttorsken er i tilbakegang. Hør hele intervjuet her:

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestfold/DKOS03009017/05-05-2017#t=2h31m18s