Fiskeridirektoratet skal gjennomføre et pilotprosjekt på kystnær opprensking av tapte fiskeredskaper fra 14. juni og tokte skal vare fra 5-8 dager, avhengig av vær og funn.

Toktet vil strekke seg fra Larvik til Tønsberg, der hovedfokuset vil ligge i og rett sør for Færder nasjonalpark. Prosjektet vil bruke ROV for å ta opp tapt fiskeredskap.

Toktet baserer seg på posisjoner oppgitt av lokale profesjonelle fiskere, noen få fritidsfiskere og en del akustiske funn samlet inn gjennom Frisk Oslofjordprosjektet. I tillegg er Fiskeridirektoratet i dialog med Færder nasjonalpark, Skjærgårdstjenesten og Statens naturoppsyn rundt områder hvor det mistes mye fiskeredskap.

Mer informasjon vil gjøres tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider og det vil være muligheter å få en daglig oppdatering gjennom Fiskeridirektoratets sosiale medier.

Fritidsfiskeapp for rapportering

Fiskeridirektoratet har nylig kommet med en ny og forbedret app der det er mulig å rapportere inn tapte fiskeredskaper. Slike rapporteringer vil gjøre arbeidet vesentlig mer effektivt og derfor oppfordrer Fiskeridirektoratet alle til å laste ned denne appen og rapportere tapt fiskeredskap og hvor det står. Ved å rapportere inn tap i fritidsfiskeappen vil Fiskeridirektoratet og andre organisasjoner/ klubber og ildsjeler kunne drive opprenskning av tapte fiskeredskaper på en enda mer effektiv måte.