I 2024 registrerte vi at havørna igjen hekket i Færder nasjonalpark, og vi ønsket å merke igjen for å få enda mer informasjon om hvor ungene havner. Merkingen ble gjennomført på samme måte som i 2022.  Store Færder Ornitologiske Stasjon (SFOS) fikk god erfaring da, og måten de kom seg til reiret på fungerer godt, men krever nøyaktighet og kompetanse. Reiret er meget høyt, og en lang stige ble satt opp i nabotreet, som det gikk an å klatre høyt nok i for å nå greiner i reirtreet og klatre over til det.  Per Espen Fjeld utførte ringmerkingen ved hjelp av sønnen Birk Eirik Fjeld.

To store unger satt i reiret.

To nyklekkede havørnunger på Bolærne venter på mat. Foto: Per Espen Fjeld

Disse ble raskt og effektivt påført to ringer hver. Den ene er en blå ring med påført et nummer samt adressen til Stavanger museum som har Norges ringmerkingssentral. Den andre, på motsatt ben, er en svart ring med tydelig hvite tall. Hvis fuglen sitter slik at ringen synes kan disse tallene leses av på god avstand med en kikkert eller på foto om det tas gode bilder. Om folk senere ser havørn og leser av den ringen, enten med kikkert eller fra foto, vet vi at det er fugler fra Færder nasjonalpark. Jo flere av havørnungene som merkes med fargeringer her jo større er sjansen for at vi vil få inn informasjon om hvor unger klekt her havner senere. Blir de i nærområdet eller etablerer de seg andre steder kanskje langt unna? Det er fint om folk som ser havørn med ringer som de klarer å lese nummeret på melder fra til Færder NP og Store Færder Ornitologiske stasjon. De ungene som ble merket i dag har følgende hvite tall og bokstaver på den svarte ringen. En fugl har N3 L2 og den andre har N3 L3.

Nyklekket havørnunge på Bolærne ringmerkes med blå ring. Foto: Per Espen Fjeld
Nyklekket havørnunge på Bolærne ringmerkes. Foto: Per Espen Fjeld

Færder nasjonalpark takker Store Færder Ornitologisk Stasjon for gjennomført oppdrag, og bidrag til mer kunnskap om havørna i Færder nasjonalpark.