Informasjonsskiltene ved parkering i Grepansvingen ved Moutmarka er oppgradert.

-Nå har vi forsøkt noe nytt, forteller nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling. – Det lokale firmaet Hegg Bygg har laget en prototype på malmfuru skiltstativ etter retningslinjene fra Miljødirektoratet.

-Når det gror til i underkant av stativene, vil man få følelsen av at treflatene vokser rett opp av bakken, nettopp det Snøhetta var ute etter i designmanualen for Norges nasjonalparker. Om ikke lenge vil malmfuruen gråne med vær og vind. Da vil de passe enda mer inn som en integrert del av naturen.

De tre stativene er utstyrt med et redigert «velkommen til» skilt med friluftskart, og nye temaplakater om naturmangfold og geologi. Samtidig ble det utviklet en ny layout innenfor rammeverket på «Sporløs ferdsel». Den står plassert på gjerdet som de fleste friluftsbrukerne skal gjennom. Etter hvert vil også de andre innfallsportene til Moutmarka bli oppgradert.

Gode hjelpere

-Når vi lager skilt har vi gleden av å ha mange gode hjelpere med på laget. Denne gang har både pensjonert geolog Rolf Sørensen og ass. direktør i Oslofjordens Friluftsråd Kjetil Johannessen kvalitetssikret innholdet, og hobbyfotografene Erik Bleken, Per Marstad og Erik Tandberg har krydret den visuelle fortellingen, avslutter Anne.

Last ned skiltene:
Velkommen til Moutmarka (.pdf)
Naturmangfold i Moutmarka (.pdf)
Geologien i Moutmarka (.pdf)
Sporløs ferdsel i Moutmarka (.pdf)

Leverandør skiltstativ:
Hegg Bygg (Tønsberg)

Leverandør skiltplater
BK Grafisk (Sandefjord)

Tre skiltstativ med infoskilt
Tre nye skiltstativ i Grepansvingen, Moutmarka
Skiltstativ om
Skiltstativ om "sporløs ferdsel" i Grepansvingen, Moutmarka